Prickas partnerskap

Vi arbetar ständigt på att förbättra våra produkter och våra partnerskap är en del i detta.
För tillsammans med våra partners kan vi erbjuda lösningar som är anpassade mot våra kunders unika system.

På Pricka värdesätter vi alla våra parterskap och vi jobbar ständigt på att utveckla nya samarbeten. Så tror du att vi skulle kunna erbjuda något unikt tillsammans? Tveka inte på att kontakta oss på salj@pricka.se så berättar vi gärna mer!

Några av våra partners

För att ge ett exempel på några av våra lyckade partnerskap, så kan vi börja med BitsData som är Sveriges alla Volkswagen- och Scaniaåterförsäljares gemensamägda IT-bolag. BitsData servar bilhandlare över hela Sverige med olika anpassade och smarta mjukvaror, där bland annat Pricka Konto & Pricka Boklsut är några av dem.

Microsoft ISV är en av våra senaste partnersamarbeten som är en naturlig del i vår framtida produktutveckling. Via Microsoft kan vi skapa smarta lösningar till flera av deras programvaror som bland annat Dynamics 365 och Power BI.

Via Dustin och ATEA har vi skapat en stabil platform som bland annat tillåter kommuner och regioner att upphandla Pricka Bokslut och Pricka Konto via Kammarkollegiets ramavtal. Det ger både oss och våra kunder inom den offentliga sektorn en trygghet i varje affär.