Pricka Bokslut

Ta kontroll över ert månadsbokslut genom en tydlig process och bättre överblick

Vem ska göra vad, när och hur? Med Pricka Bokslut så får ni fullständig överblick och en rutin över hur ni ska arbeta med ert månadsbokslut, helt digitalt!

Varför Pricka Bokslut?

 • Standardiserat månadsbokslut
 • Överblick över vem som ska göra vad, när och hur
 • Effektiviserar och kvalitetssäkrar
 • Inga krångliga kopior eller kalkylark
 • Ett digitalt månadsbokslut med underlag och bilagor att dela med revisorerna

Bokslut under tidspress med hög kvalité

Oavsett om ni stämmer av tiotals, hundratals eller till och med tusentals balanskonton så är en tydlig process och rutin en av dem viktigaste parametrarna för ett lyckat bokslut. Med Pricka Bokslut har ni möjlighet att samarbeta och strukturera arbetet mellan kollegor, tydligt se vad som är gjort och vad som ska göras. Det gör att bokslutet går snabbare, ni får bättre överblick och minimerar risken för mänskliga fel på vägen.

Hur fungerar Pricka Bokslut?

Att implementera Pricka Bokslut går snabbt och enkelt. Ni laddar enkelt upp er balansräkning från ert ekonomisystem och kan därefter börja arbeta i Pricka. Med full flexibilitet i hur ofta ett konto ska stämmas av, vem som utför avstämningen och om kontot ska stämmas av med fyra ögon-principen har ni full kontroll över månadsbokslutet samma dag som ni börjar använda programmet.

Exempel på populära funktioner i Pricka Bokslut

 • Kopiera öppna poster och bilagor från föregående period
 • Navigera enkelt mellan olika perioder
 • Arbeta med ”levande dokument” utan risk för att spara fel version
 • Påminnelse- och statusmejl till användare
 • Uppgiftshanterare
 • Behörighetsnivåer och användargrupper
 • Bifogade filer och dokument i dina digitala bokslutsbilagor
 • Tät integration med modulen Pricka Konto

Vill du veta mer? Vi visar gärna!

Innan vi började använda Pricka så satt vi som alla andra i Excel. Sedan vi införde Pricka så har vi fått bättre kontroll, samarbete och är mindre personberoende. Vi har dessutom kunnat effektiviserat och kortat ner vårt bokslutsfönster.