Pricka Bokslut

Den digitala bokslutspärmen!

Varje dag står vi inför nya utmaningar och effektivitetskrav. Förändringen är inte bara oundviklig utan konstant. Om du kämpar med din kontoavstämning för att leverera dina siffror i tid så räcker det inte med att bara anpassa dig – du måste gå ett steg längre.

Siffror i tid!

Krav på ökad effektivitet, korta deadlines, och snabb rapportering är idag en realitet för de allra flesta. Dagens utmaningar och strävan att leverera rätt siffror i tid kräver ofta att vi utmanar befintliga strukturer och arbetssätt för att kunna gå ett steg längre. Att sitta med sin kontoavstämning för att pricka poster som stämmer inför sitt månadsbokslut är slöseri med tid. Ständiga förbättringar och anpassningsförmåga är nyckelord inte bara idag utan även för att möta morgondagens utmaningar på ett framgångsrikt sätt!

Tät integration med Pricka Konto!

De flesta ekonomiavdelningar lägger idag mycket tid på sin kontoavstämning och månadsbokslut, att varje månad specificera och dokumentera sina saldon i krångliga excelark som allt som oftast är upptagna av andra användare är tidsödande. I Pricka Bokslut får du en tät integration med Pricka Konto ”ditt program för kontoavstämning” som tillsammans kommer förenkla och standardisera ert månadsbokslut och dessutom göra det roligt.

Med Pricka Bokslut får du:

  • Standardiserad bokslutsprocess
  • Hög kvalitet och säkerhet varje månad
  • Revisorsinlogg och digitala bokslutsbilagor
  • Påminnelse- och statusmejl
  • Att-göra-listor
  • Bifogade filer och dokument i dina digitala bokslutsbilagor
  • Tät, snabb och säker integration mot Pricka Konto

Listan skulle kunna göras mycket längre… men boka istället in en demo så berättar vi mer och fokuserar på vad som är viktigt för din verksamhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo!