Pricka Bokslut

Månadsbokslut med Pricka Bokslut – den digitala bokslutspärmen!

Varje dag står vi inför nya utmaningar och effektivitetskrav. Förändringen är inte bara oundviklig utan konstant. Om du kämpar med din kontoavstämning för att leverera dina siffror i tid så räcker det inte med att bara anpassa dig – du måste gå ett steg längre.

Siffror i tid!

Krav på ökad effektivitet, korta deadlines, och snabb rapportering är idag en realitet för de allra flesta. Dagens utmaningar och strävan att leverera rätt siffror i tid kräver ofta att vi utmanar befintliga strukturer och arbetssätt för att kunna gå ett steg längre. Att sitta med sin kontoavstämning för att pricka poster som stämmer inför sitt månadsbokslut är slöseri med tid. Ständiga förbättringar och anpassningsförmåga är nyckelord inte bara idag utan även för att möta morgondagens utmaningar på ett framgångsrikt sätt!

Tät integration med Pricka Konto!

De flesta ekonomiavdelningar lägger idag mycket tid på sin kontoavstämning och månadsbokslut, att varje månad specificera och dokumentera sina saldon i krångliga excelark som allt som oftast är upptagna av andra användare är tidsödande. I Pricka Bokslut får du en tät integration med Pricka Konto ”ditt program för kontoavstämning” som tillsammans kommer förenkla och standardisera ert månadsbokslut och dessutom göra det roligt.

Med Pricka Bokslut får du:

 • Möjlighet att standardisera bokslutsprocessen.
  Inga krånglande excelark och inga tunga bokslutspärmar från din kontoavstämning.
 • Hög kvalitet och säkerhet varje månad.
  Med Pricka Bokslut kommer bara rätt personer åt bokslutsinformationen.
 • Vem gör vad och när?
  Sätt upp din egen aktivitets- och checklista för varje bokslutsperiod.
 • Hur ska kontot stämmas av?
  Lägg in ett avsnitt från er ekonomihandbok på varje konto eller kontoklass där en instruktion sparas för varje period.
 • Hur ofta ska kontot stämmas av?
  Lägg in en periodicitet på hur ofta konto ska stämmas av manuellt. Annars blir det automatiskt godkänt!
 • Påminnelse- och statusmejl.
  Det går att få påminnelser om vad som ska göras och aktuell status i bokslutsprocessen.
 • 4-ögonprincip för kontoavstämning.
  Förvissa dig om att era regler och principer efterföljs.
 • Schema.
  Olika perioder kan få olika prioriteringsdatum.
 • Att-göra-lista.
  Visualiserar på ett enkelt sätt vad som ska göras, av vem, och när det ska göras!
 • Bifoga filer och dokument.
  Bokslutspärmen kanske är det sista som inte är digitaliserat. Med Pricka Bokslut sätter du enkelt in pdf-filer, skärmdumpar eller något annat som verifierar ditt saldo. På dessa filer kan du naturligtvis sätta begränsningar i vem som får titta på filen. Det kan ju vara känslig information, tex bonusar eller arvoden
 • Tät, snabb och säker integration mot Pricka Konto.
  Kanske det allra smartaste. Med en enkel knapptryckning hämtar du de öppna posterna från systerprogrammet. I Pricka Konto gör du din kontoavstämning, du prickar hur mycket du vill… Likvidkonton, balanskonton, avräkningskonton, periodiseringskonton osv. Rätt poster kommer då direkt in i din bokslutsspec från din kontoavstämning!
 • Enkel prismodell.
  Vi tar bara betalt för de som stämmer av och godkänner. Resten är gratis. Inga krångliga ”editionstrappor”!

Listan skulle kunna göras mycket längre… men boka istället in en demo med ett personligt möte!
Vår prislista är enkel och platt!