Vi visar Pricka Bokslut!

2015-04-10

Utvecklingen av Pricka Bokslut är i full gång.

I nära samarbete med våra kunder håller vi just nu på att utveckla en ”digital bokslutspärm”, med upprättande- och godkännandefunktion av bokslutsspecifikationer. Möjlighet att sätta upp ett arbetschema för att effektivt hålla koll på hur processen fortskrider finns också. Ett utmärkt alternativ till den ofta ”excel-manuella” process som ekonomiavdelningar över hela landet går igenom varje månad.

Vi har under april genomfört flera demonstrationer av Pricka Bokslut och fått väldigt positiv respons.

Kontakta oss redan idag för att boka in en tid!

Läs mer på vår produktsida!