Välkommen på Webinar!

2023-10-13

Effektivisera och spara dyrbar tid inför årsbokslutet! 

  • Sitter ni också med krånglande Excelark och tunga bokslutspärmar?
  • Gör ni kontoavstämningen manuellt, konto efter konto?
  • Saknar ni enkelt sätt att dela ert bokslut med revisorerna?

Automatiserar och effektiviserar de mest tidskrävande uppgifterna.
Upptäck hur mycket tid kan ni kan sparar genom att använda Prickas effektiva program.
Det finns tid att spara och speciellt nu i tider då vi närmar oss årsbokslut!

Boka in 19 oktober kl. 10:30 – 11:00