Vad vinner du på att automatisera bokslutet?

2022-02-04

Om du tidigare i karriären har försökt implementera ett nytt system vet du hur påfrestande det kan vara. Alla inblandade ska hitta en lucka i sitt schema och i de flesta fall måste projektgrupper sättas ihop och konsulter hyras in. Det kan helt enkelt kännas omotiverat, speciellt om du inte är säker på om det kommer vara lönsamt i slutändan.

Kanske är det därför du har avvaktat med att automatisera bokslutet, eller så är du en rutinmänniska och stora förändringar kan kännas jobbigt. Du är inte ensam! Många organisationer är fortfarande i ett tidigt stadie när det kommer till digitaliseringen av månadsboksluten. Vi på Pricka vill trycka på att det finns mycket att vinna på automatisering – det behöver inte heller vara en vare sig tidskrävande eller kostsam affär!

De som någon gång har varit involverade i ett bokslut vet hur omfattningen av manuella uppgifter. Vi alla är människor och i en hektisk vardag kan det vara lätt att göra misstag och slarvfel som, när man arbetar med ekonomi, lätt kan resultera i stora konsekvenser.

När du digitaliserar månadsbokslutet med Prickas program förenklar du hela, eller i alla fall delar av processen. Du kan till exempel pricka av konton med ett enkelt knapptryck, så du endast behöver fokusera på de som inte stämmer. Du får även ett system som ger dig en bättre överblick och kontroll på viktiga konton.

Läs om hur Bilia använde sig av Pricka för att effektivisera hela kassaavstämningen

De flesta företag är fortfarande i ett tidigt skede i sin digitalisering av bokslutsarbetet. Så om du fortfarande avvaktar eller inte anser att lönsamheten varit tillräckligt stor är du inte ensam. Vi vill påminna dig om att det finns mycket att vinna på automatisering, utan att det behöver vara en kostsam eller tidskrävande affär. Lås oss stapla upp vad du kan förvänta dig

  • Du får mer tid att lägga på mer värdeskapande arbetsuppgifter.
  • Stor trygghet i att siffrorna som läggs fram som beslutsunderlag är korrekta.
  • Kvaliteten på leverans till revisorer ökar.
  • Du och ditt team får utrymme att bli mer proaktiva.
  • Det är lätt att hålla alla på ekonomiavdelningen uppdaterade.
  • Kostnader minskar som ett resultat av mindre resursanvändning på rutinuppgifter samt färre misstag och slarvfel.

Automatisering av bokslut handlar i grunden om att förenkla det som kan förenklas. Digitaliseringen av bokslutsprocessen är extra viktig nu eftersom det finns ett stort erbjudande av betallösningar. Detta har resulterat i att bokslutet blivit mer komplicerat och tidskrävande. I samband med detta har företag upptäckt att de fått fler affärsmöjligheter i denna digitala vardag. Men utan ett ”enkelt” bokföringsarbete är det inte säkert att verksamheten kan ta vara på de möjligheter som dyker upp, traditionell infrastruktur på ekonomiavdelningar är inte anpassad för tillväxt på samma sätt.

Att implementera ett digitalt program för att automatisera bokslutet är i regel enkelt att införa, men det kan naturligtvis skifta beroende verksamhetens behov samt företagets nuvarande infrastruktur. För att få ut det mesta av att automatisera bokslutet behöver verksamheter skräddarsy programmen så de passar för just deras behov. Därför lönar det sig att arbeta med Pricka, vi har mycket erfarenhet och hjälper dig vid både implementering och löpande förändringar. Med oss kommer du i gång snabbt och säkert. Hjälpen du får kommer alltid baseras på många års erfarenhet!

Är du redo att ta nästa steg? Kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte