Tillsammans mot cancer ❤️ Rosa Företagsvän 2022

2022-10-19

Pricka är med och stödjer livsviktig cancerforskning.

Någon gång i livet drabbas vi alla av cancer – på ett eller annat sätt. Faktum är att mer än var tredje person i Sverige får en cancerdiagnos förr eller senare. I verkligheten är det långt fler som drabbas eftersom en cancerdiagnos berör så många fler än den som blir sjuk. Vänner, barn, föräldrar, äkta makar, partner, syskon.

Cancer angår oss alla. Den finns i vår närhet och den är hänsynslös. Därför måste vi göra vad vi kan för att besegra den. Med gemensamma krafter är det möjligt.

Sedan några år tillbaka är Pricka AB med och stödjer Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige. Vi har självklart valt att även göra det i år.

Tack vare stödet från företag och privatpersoner kan Cancerfonden i år finansiera omkring 500 högkvalitativa forskningsprojekt som alla bidrar till att färre ska drabbas och fler överleva cancer. När Cancerfonden bildades på 50-talet överlevde bara 3 av 10 en cancerdiagnos. Idag överlever 7 av 10. Och framtiden ser ännu ljusare ut. Se filmen om framstegen som räddar liv, här.

Gör det du också!