Happy Plugs


 

”När man väl har börjat arbeta med Pricka är det svårt att klara sig utan”

– Therese Ericsson, Ekonomichef, Happy Plugs


 

 

En stor del av Prickas kunder är verksamma inom detalj- och e-handel. Happy Plugs är ett av dessa företag vars ekonomiavdelning använder Prickas Program, Pricka Bokslut, inför varje månadsbokslut. Vi fick följande svar från Therese Ericsson (Ekonomichef, på Happy Plugs) när vi ställde 4 frågor om hennes upplevelse av Pricka:

 

Varför valde ni Pricka?

På min tidigare arbetsplats arbetade vi från en början med en konkurrent till Pricka som vi tyckte var både dyr och krånglig. Vi gick då över till Prickas program, både Pricka Konto och Pricka Bokslut, och jag tyckte att det fungerade väldigt bra. När man väl har börjat arbeta med Pricka är det svårt att klara sig utan, vilket gjorde att jag tog med mig Pricka till Happy Plugs.

 

Hur fungerade ert månadsbokslut innan Pricka?

Innan vi började använda Pricka gjorde vi avstämningar och specifikationer i ett gemensamt Excelark.

 

När tycker du att Pricka fyller sin funktion som bäst?

I nuläget använder vi endast Pricka Bokslut eftersom vi har SAP där man kan göra matchningar direkt. Vi kommer sannolikt på sikt att lägga till Pricka Konto. Det jag tycker om med Pricka är att det är enkelt att hitta en struktur för bokslutsarbetet och få ordning och reda. Alla bokslutsspecifikationer är klara utan en massa uppdateringar och alla underlag finns samlade på samma ställe. Det är enkelt att ladda upp till revisorerna vid revisionen. Om företaget har väldigt många transaktioner, vilket man ofta har inom e-handeln, är det toppen att kunna göra automatiska matchningar med Pricka.

 

Hur fungerar Prickas support?

Uppstarten var väldigt smidig och av supporten får vi alltid snabbt den hjälpen vi behöver.