Pricka + Volvo = SANT

2018-06-01

Det är med stor glädje vi konstaterar att Bilia har valt Pricka som leverantör av systemstöd för sin månadsbokslutsprocess. Med stora flöden passar Prickas licensmodell utmärkt eftersom prismodellen inte är baserad på transaktionsmängd! Lars Karlsson en av grundarna till Pricka säger: ”Vi har länge jobbat med bilåterförsäljare. Vårt kunnande inom branschen är unikt och våra system lämpar sig mycket väl att förenkla de många gånger komplicerade och tidskrävande arbetet att Pricka transaktioner, lagerposter och saldon! Att vi sedan ger support på svenska och bedriver systemutveckling i Falkenberg ger också en unik närhet till den svenska marknaden. Vi är lyhörda för våra kunders krav och önskemål. Precis som Bilia har vi på Pricka ett stort kundfokus för att se till att ha nöjda kunder ge bra support.”

”Koncernbolaget Bilia AB har verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland, Belgien och Luxemburg. Vår affärsidé är att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vi fokuserar på kunden i allt vi gör och satsar på att ha de mest nöjda kunderna i branschen” Läs mer om Bilia