Pricka Konto

Automatisera er kontoavstämning och fokusera endast på poster som inte stämmer

Att matcha transaktioner har för ekonomiavdelningen länge varit en tidskrävande och ofta en problematisk uppgift. Med Pricka Konto så sparar ni tid, förenklar era avstämningar, och minskar risken för fel.

Varför Pricka Konto?

  • Sparar tid
  • Ökad kvalité
  • Minimerar risk för fel
  • Snabb implementation och personlig support
  • Användarvänligt gränssnitt

Avancerad avstämning- enkel användning

Med hjälp av Prickas avancerade regelmotor så kan ni skapa och anpassa avstämningsregler som ökar effektiviteten i kontoavstämningen. Det finns ett brett utbud av regler samt anpassade översättningstabeller för att avstämningen ska bli så automatiserad som möjligt.

Pricka Konto kan användas för flera olika typer av avstämningar. Stäm av er bank, kreditkorts-betalningar, Klarna-betalningar, Swish, lager, periodiseringar, etc.

Rapporter och uppföljning

  • Avikelserapporter
  • Ombokningsrapporter
  • Månadsavstämningar

Kompatibelt med ditt ERP-system och din bank

Oavsett vilket ERP-system eller vilken bank ni har idag så kan ni enkelt börja använda Pricka Konto. Vi hjälper till med inläsningen av data från era källor och ni får ett enhetligt och tydligt flöde oavsett vilket var siffrorna kommer ifrån.

Har ni dessutom flera ekonomisystem eller banker inom koncernen och utmaningar med olika filformat och innehåll så blir användningen av Pricka Konto ännu mer kraftfull.

Förberett för månadsbokslut

Använder ni Pricka Konto för löpande avstämningar så har ni gjort ett bra förarbete för ett lyckat och effektivt månadsbokslut. Pricka Konto är integrerat med vår modul Pricka Bokslut. Läs mer om hur ni kan arbeta med era månadsbokslut här.

Vill du veta mer? Vi visar gärna!

”När man väl har börjat arbeta med Pricka är det svårt att klara sig utan” – Therese Ericsson, Ekonomichef, Happy Plugs