Ny kund!

2016-02-19

Garantum Fondkommission väljer Pricka Konto för att förenkla sina bankavstämningar. Vi gläder oss mycket åt att ha fått förtroendet att hjälpa Garantum med denna ofta tidskrävande process! 

Garantum Fondkommission AB grundades 2004 och är privatägt. Samtliga partners är verksamma i bolaget. Vi är en av de största aktörerna på den marknad där vi är helt specialiserade – strukturerade placeringar. 2009 förvärvades fondbolaget Aktie-Ansvar tillsammans med dess ledning. Vi har kontor i Helsingfors och är närvarande i Norge. Trots tillväxten är vår ambition är att fortsätta vara en liten organisation med stora idéer.