Kick-off!

2022-05-03

På torsdag den 5/5 2022 kommer vi att ha en intern kick-off. Därför kommer vi att ha begränsade möjligheter att svara på era supportärenden.

Vi jobbar som vanligt igen på fredag och kommer att besvara era ärenden senast då!

Kick-off Pricka 2022