Fördjupat samarbete!

2016-09-02

Det är med stor glädje som vi konstaterar att ytterligare en av våra Volvoåterförsäljare väljer att förenkla hela månadsbokslutsprocessen!

Bil-Månsson kommer från och med september att använda vår digitala bokslutspärm, Pricka Bokslut. Den tidigare tidskrävande ”halvmanuella” processen med excelark, pärmar och checklistor på väggarna ersätts nu med en enkel och smart applikation.

Vi tror mycket på denna lösning för att dokumentera månadsbokslut, tack vare den smarta integrationen mot Pricka Konto som med sin platta prismodell uppmuntrar till avstämning på transaktionsnivå, säger Lars Karlsson på Pricka.