Då kan det vara aktuellt för ert företag att titta på ett digitalt system för månadsbokslut

2024-02-13

Utmaningarna kring månadsbokslut kan vara många. Det vet vi på Pricka som i över 10 års tid hjälpt hundratals bolag att komma bort från röriga kalkylark för att i stället arbeta effektivt med en standardiserad process i ett anpassat system för månadsbokslut.

Men det är inte alla som känner till möjligheten och utforskat fördelarna med att arbeta i ett digitalt system för sitt månadsbokslut, och hur vet man när det är lämpligt att investera i ett?

Nedan har vi listat några av dem främsta utmaningarna vi brukar få önskemål om att kunna lösa för våra kunder. Känner du igen dig på någon av punkterna? Då kan det vara läge att se över om ett månadsbokslutsystem kan underlätta för er. Vi visar gärna!

Tighta deadlines och hårda krav på snabb rapportering

Under bokslutsperioden måste teamet ofta arbeta under hög press för att hinna med alla uppgifter i tid. Ökad stress och hårda deadlines ökar risken för misstag och fördröjningar, vilket i sin tur kan göra det svårare att lösa problem eller avvikelser som uppstår. Det är lätt hänt att problem som uppstår får skjutas framåt.

Många manuella processer

Om bokslutsprocessen är beroende av manuella och repetitiva steg finns det en ökad risk för att uppgifter inte utförs korrekt. Beroendet av specifika individer kan också leda till förseningar om någon blir sjuk eller inte är tillgänglig.

Svårigheter i samarbete och kommunikation

På det större företaget där flera kollegor delar ansvaret och är involverade i bokslutsprocessen kan bristande kommunikation leda till förvirring och missförstånd, särskilt när vi inte längre alltid arbetar från samma fysiska plats.

Avsaknad av spårbarhet

Vem gjorde vad? När gjordes det? Hur gjordes det? Och var hamnade resultatet någonstans? Är man fler än en person som jobbar med månadsbokslut så kan dessa frågor vara återkommande. Ett väl dokumenterat månadsbokslut med alla underbilagor samlade i en tydlig, enhetlig mappstruktur som gör det enkelt att navigera sig fram till information känns självklart. Det kräver dock struktur, tid och noggrannhet om man gör detta görs manuellt idag.

Regelefterlevnad

Att vara påläst och hålla sig uppdaterad kring regler, standarder, lagar och övrig praxis tar tid och är krävande för teamet. Hur kan vi anpassa vår bokslutsprocess för att möta dessa krav och regelverk utan att behöva göra alltför omfattande och manuella ansträngningar?          

Komplexa avstämningar och flera juridiska bolag

Hos dem större koncernerna är det inte ovanligt med både flera olika banker och ibland även flera olika ERP-system. Detta leder ofta till att man inte kan arbeta helt standardiserat och med samma rutiner och metoder över alla bolag. På det ena bolaget behöver man göra si, och på det andra så. Rapporterna och underlagen ser olika ut och arbetssätt och struktur blir inte enhetlig.

Vi växer och måste skala upp med fler medarbetare

Att behöva skala upp med personal är oftast en indikation på att det går bra för företaget! Men det kan också vara ett gyllene tillfälle för att se över sina processer och rutiner för att hålla nere på för personalkostnader. Kan vi med samma personalstyrka utföra fler uppgifter utan att behöva anställa nya kollegor?

Vi på Pricka har hjälpt företag att digitalisera månadsbokslut i 10 år. Vår vision är att hjälpa ekonomifunktioner att bli mer effektiva och behålla glada medarbetare. Vill du veta mer om Pricka och hur vi skulle kunna hjälpa er? Klicka på knappen nedan så tar vi kontakt!