Äntligen tillbaka!

2022-05-13

Efter ett uppehåll på två år till följd av Covid-19 är vi äntligen tillbaka för fjärde året med vår årliga Volvokonferens! Tanken med dessa användarträffar är att utbyta tankar och erfarenhet kring Prickas produkter samt ge information om det senaste från Prickas programvaror. Torsdagen inleddes ute på Bergendals gröna konferensanläggning i Sollentuna där ett 30-tal redovisningsekonomer från landets olika Volvoåterförsäljare samlades tillsammans med oss från Pricka. Dagen var fylld med lärorika och roliga aktiviteter, allt från genomgång av Prickas utvecklingsplaner och kassajournaler till workshop och temaaktivitet med filminspelning. Dagen efter fortsatte användarträffen med fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på årets användarträff. Det har varit mycket lärorikt för oss på Pricka och vi hoppas att även ni tog med er något från träffen!