1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

2014-09-15

Någon gång i livet drabbas vi alla av cancer – på ett eller annat sätt. Det är ingen rolig läsning, men faktum är att mer än var tredje person i Sverige får en cancerdiagnos förr eller senare. I verkligheten är det långt fler som drabbas eftersom en cancerdiagnos berör så många fler än den som blir sjuk. Vänner, barn, kolleger, föräldrar, äkta makar, partner, syskon.

Cancer angår oss alla. Den finns i vår närhet och den är hänsynslös. Därför måste vi göra vad vi kan för att besegra den.

Med gemensamma krafter är det möjligt. Vi på Pricka AB har därför valt att i år stödja Cancerfonden och cancerforskningen i Sverige. Cancerfonden finansierar varje år runt 450 högkvalitativa forskningsprojekt om cancer.

Gör det du också!